English Club Bratislava – naučte sa po anglicky pri zákusku

Neviete, ako sa naučiť prirodzene hovoriť po anglicky? Ak sa vám nepozdávajú jazykové kurzy či školy, príďte sa pozrieť na výnimočné miesto! English Club Bratislava je jedinečným spoločenským priestorom, v ktorom zažijete konverzáciu v anglickom jazyku úplne inak, ako ste boli zvyknutí. English Club Bratislava je totiž unikátny projekt, vďaka ktorému si pri rozhovoroch v anglickom jazyku užijete zábavu v príjemnom prostredí a skutočne zaujímavým spôsobom. Po anglicky sa budete môcť porozprávať pri zákusku či pri čítaní novín a dokonca aj pri sledovaní domáceho kina alebo hraní biliardu.

English Club Bratislava vám okrem možnosti zdokonalenia sa vo vašich konverzačných schopnostiach pod vedením profesionálnych lektorov, poskytuje aj príležitosť spoznať nových ľudí. Okrem toho, že sa tu stretnete so zaujímavými ľuďmi, ktorí sa rovnako ako vy budú snažiť o zlepšenie svojej angličtiny, spoznáte aj takých, ktorí žili v anglicky hovoriacich krajinách, ale aj tých, pre ktorých je anglický jazyk rodnou rečou. Skúsení lektori zaručujú individuálny prístup a konverzáciu budú stavať na vašich doterajších vedomostiach z gramatiky a slovnej zásoby anglického jazyka.

English Club Bratislava je výnimočný aj tým, že vám dá možnosť trénovať si konverzáciu v anglickom jazyku počas diskusných blokov. V nich sa naučíte prirodzene reagovať na to, čo hovoria ostatní klienti. Vďaka takýmto diskusiám budete schopní osvojiť si návyky vo vyjadrovaní sa v angličtine. Lektori z English Club Bratislava budú s vami trénovať konverzáciu v anglickom jazyku až dovtedy, kým nebudete cítiť v rozhovore úplnú istotu a pohodlie. Vytvoria pre vás množstvo príležitostí hovoriť a spoznať prácu s cudzím jazykom v iných rozmeroch. Snahou profesionálov z English Club Bratislava bude dosiahnuť to, aby ste mali radosť z hovorenia v anglickom jazyku a aby ste angličtinu nielen študovali, ale ňou aj plynule a bez problémov hovorili.